M152.0482 verzia 2

M152.0482 verzia 2

Hynďa ma upozornil na niehoľko nedostatkov v M152.0482 - pri tvorbe prívešákov som vykonal nápravu. Použil som textúry z viacerých pikkových 810-tok.

Ďakujem Hynďa.

DOWNLOAD

 
Update na verziu 2 by nemal robiť problémy v už existujúcich aktivitách. Zmena sa tíkala čisto len textúr (modelu).

Vyhľadávanie

© 2014 - 2017 Všetky práva vyhradené. Ďakujeme webnode za priestor