T669.1021

T669.1021

Motorové rušne T669.1 vznikli úpravou rušňa T669.0082, ktorý po násilnom poškodení dostal experimentálne nový typ zavesenia podvozkov. Na základe priaznivých skúseností s prevádzkou takto upravenej lokomotívy, sa začala rada T669.1 sériovo vyrábať pre ČSD, a pre export, v menších počtoch aj pre priemyselné podniky.  Dnes už tieto rušne majú svoju slávu dávno za sebou, avšak, „k slovu“ sa v bežnej prevádzke ešte dostanú.

T669.1021 – tento rušeň bol z výroby dodaný do RD Zvolen, kde bol s ostatnými čmeliakmi určený na vozbu predovšetkým Mn vlakov v okolí Zvolena. V súčastnosti rušeň už 771.021 ZSCS je dislokovaný v Haniske pri Košiciach.

Lokomotíva spracovaná v stave z 80-tych rokov. V tom čase neodmysliteľný člen flotily zvolenských čmeliakov. K vytvoreniu tohto rušňa ma viedlo niekoľko faktov, aj to že ide o rušeň, ktorý bol dlhé roky súčasťou Mn vlakov na mojej obľúbenej trati Zvolen – Šahy, aj to bol prvý čmeliak, na ktorý som sa v reále dostal.

Rušeň je vytvorený  vo variantách:

csd_T6691021.s/.eng/.sd  – ide o variantu s dlhou kabínou vpred

csd_T6691021rv.s/.eng/.sd – ide o variantu s krátkou kabínou vpred

csd_T6691021bs.s/.eng/.sd – ide o variantu s dlhou kabínou vpred bez figúrky rušňovodiča (traffic)

Vznikol úpravou T669.1040 od Juraja Prodaja.  Autor modelu je Ondra Janiš.

Autor úpravy:  BR601

DOWNLOAD

 

 

Vyhľadávanie

© 2014 - 2017 Všetky práva vyhradené. Ďakujeme webnode za priestor